Kurs Spawacza

( podstawowe i specjalistyczne kursy spawania )
PN-EN 287-1, PN-EN ISO 9606-2, PN-EN ISO 9606-3, PN-EN ISO 9606-4, PN-EN ISO 9606-5 i (PED) 97/23/WE II,III,IV

Zawód spawacza jest jednym z najbardziej poszukiwanym na rynku pracy w Polsce i za granicą.Naprzeciw Państwa zapotrzebowaniu organizujemy kursy spawaczy w metodach :

  • Spawanie gazowe - 311
  • Spawanie elektrodami otulonymi - 111
  • Spawanie elektrodą wolframową TIG - 141
  • Spawanie MIG - 131
  • Spawanie MAG - 135
  • Spawanie drutem proszkowym - 136
  • Spawanie plazmowe
Każdy kandydat po ukończeniu kursu oraz pozytywnym zdaniu egzaminu uzyska prawo do wykonywania zawodu potwierdzone świadectwem egzaminu spawacza oraz certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
logo : polski rejestr statkówlogo : udt - certlogo : instytut spawalnictwalogo : tuvlogo : niemieckiego tuv
Jest możliwość również potwierdzenia uprawnień przez Urząd Dozoru technicznego, niemiecki TÜV. Kursant otrzymuje również oprócz wyżej wymienionych dokumentów książkę spawacza, która jest potrzeba do udokumentowania przebiegu pracy zawodowej.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej podstawowe wykształcenie oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.

Czas trwania kursu jest zależny od metody spawania szczegółową informację otrzymają Państwo kontaktując się z nami pod numerem telefonu : 889-329-935

UWAGA! Kurs zaczynasz w momencie zgłoszenia !

Cały kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Wykładowcami są doświadczeniu instruktorzy posiadający tytuł inżynierów spawalnictwa, którzy należą również do między narodowej organizacji inżynierów spawalnictwa.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje opiekę merytoryczną, ma do dyspozycji materiały szkoleniowe oraz najwyższej jakości sprzęt do nauki zawodu. Godziny szkolenia ustalane są indywidualnie.

Miejsca szkolenia dla kursu spawania

Posiadamy dwie filie , jedna w Kalwarii Zebrzydowskiej , a druga w Krakowie.

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©SEPHIA 2024 - www.sephia.com.pl - Administrator serwisu : admin@sephia.com.pl

Projekt i wykonanie : MAROXE