Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników, których praca ma charakter biurowy.

Szkolenie takie odbywa się w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego.

Uczestnicy szkolenia posiadają wiedzę dotycząca narażenia na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne które występują w procesie ich pracy oraz sposoby ich eliminacji lub ograniczenia działania uwzględniając bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy.

Czas i dokładny program szkolenia okresowego jest zgodny z

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Szkolenie pracowników administracyjno-biurowych od 100 zł brutto za osobe, a od minimum 10 pracowników 70 zł.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©SEPHIA 2024 - www.sephia.com.pl - Administrator serwisu : admin@sephia.com.pl

Projekt i wykonanie : MAROXE