Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy

Wynika z niżej cytowanych przepisów prawa pracy :

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034) .

Jest to nic innego, jak zidentyfikowanie i określenie zagrożeń wynikających z oddziaływania na pracownika czynników pracy.Definicja Oceny Ryzyka Zawodowego według Polskiej Normy PN-N-18002 , to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Do podstawowych zaliczamy :

  • czynniki niebezpieczne
  • czynniki szkodliwe
  • czynniki uciążliwe

Istotną sprawą jest, bardzo dokładne określenie jakie zagrożenie (czynnik pracy) oddziałuje na pracownika, jakie jest źródło tego zagrożenia oraz jakie mogą wystąpić możliwe skutki tego zagrożenia w postaci np. urazów, chorób, wypadków itp.

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego

W naszej ofercie znajdziecie Państwo gotowe opracowania Oceny ryzyka zawodowego na wielu stanowiskach pracy.

Aby przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego należy wypełnić i przesłać do nas odpowiedni formularz w którym umieszczone są podstawowe informacje o procesie pracy Państwa firmy.

Następnie wykwalifikowany specjalista do spraw BHP przygotuję szczegółową ocenę ryzyka zawodowego, która będzie dotyczyła konkretnego stanowiska w Państwa firmie.

Oferujemy również kontakt mailowy lub telefoniczny z naszym konsultantem który służy pomocą w wypełnianiu formularza. Przygotowana ocena zostanie do Państwa przesłana na maila lub podany przez Państwa adres.

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz stanowisk pracy z ceną :

Uwaga! Wykonujemy również oceny na nietypowych stanowiskach pracy specjalnie na zamówienie! Cena oceny ryzyka zawodowego jest uzależniona na rodzaju i ilości identyfikowanych zagrożeń.

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©SEPHIA 2024 - www.sephia.com.pl - Administrator serwisu : admin@sephia.com.pl

Projekt i wykonanie : MAROXE