Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne przeznaczone jest dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników

Instruktaż składa się z dwóch części: Instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny przeprowadza się przed przystąpieniem pracownika do pracy , którego celem jest przedstawienie pracownikowi ogólnych informacji związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się w pierwszym dniu pracy i dotyczy bezpośrednio czynności związanych z wykonywaną pracą na danym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osobo do tego wyznaczona i posiadająca uprawnienia do wykonywania instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie wstępne ważne jest rok , po roku należy wykonać szkolenie okresowe, którego program i czas trwania zależy od rodzaju stanowiska pracy.

Czas szkolenia zależy od rodzaju stanowiska i jest zgodny z :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

Celem szkolenia jest przekazanie nowym pracownikom niezbędnych informacji z zakresu BHP.

Cena : 60,00 zł brutto/osoba od 10 osób ,a jednostkowe od 100 zł
Szkolenie okresowe pracowników robotniczych od 80 zł brutto dla minimum 10 pracowników , a jednostkowe 150 zł.

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©SEPHIA 2024 - www.sephia.com.pl - Administrator serwisu : admin@sephia.com.pl

Projekt i wykonanie : MAROXE