Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie to skierowane jest do wyspecjalizowanej grupy zawodowej takiej jak : projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji.

Szkolenie ma na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu BHP dostosowanej do wykonywanej pracy przez uczestników szkolenia.

Szklenie odbywa się w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego.

Czas szkolenia zależny jest od rodzaju przyjętej formy zgodnie z programem

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Wiedza zdobyta na szkoleniu jest bardzo przydatna w projektowaniu i organizowaniu pracy z uwzględnieniem wszystkich możliwych zagrożeń w celu ich niwelowania i zwiększania bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych od 90,00 zł brutto/osoba od 10 osób, indywidualne od 150 zł.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©SEPHIA 2024 - www.sephia.com.pl - Administrator serwisu : admin@sephia.com.pl

Projekt i wykonanie : MAROXE