Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy będą pełnić w swoim zakładzie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie odbywa się w formie kursu lub seminarium.

Szkolenie trwa minimum 64 godziny oraz zawiera ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie to ma na celu przygotować uczestników do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z ramowym programem zawartym w :

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©SEPHIA 2024 - www.sephia.com.pl - Administrator serwisu : admin@sephia.com.pl

Projekt i wykonanie : MAROXE