Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Każdy pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym po roku pracy musi odbyć szkolenie okresowe.

Szkolenie to odbywa się w formie instruktażu o czasie i programie zgodnym z :

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Szkolenie powinno przeprowadzać się nie rzadziej niż raz na 3 lata.
W przypadku stanowisk o wysokim ryzyku zawodowym takie szkolenia powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę która zwiększa ich świadomość na temat bezpieczeństwa , ryzyka zawodowego podczas wykonywania pracy, dzięki której świadomie wykonują swoją pracę z uwzględnieniem możliwych zagrożeń i sposobów ich eliminacji.

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©SEPHIA 2024 - www.sephia.com.pl - Administrator serwisu : admin@sephia.com.pl

Projekt i wykonanie : MAROXE